Από την επίσκεψη της Δ' Τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο στις 27 Νοεμβρίου 2015.