Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της πόλης μας συμβάλλοντας στην εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών οργανώνει και παρουσιάζει στον χώρο του Μουσείου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ήρθε ήρθε Πασχαλιά με τα κόκκινα τ' αυγά». Σκοπός του προγράμματος είναι να μάθουν τα παιδιά την σημασία της γιορτής του Πάσχα και τα Πασχαλιάτικα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί της περιοχής μας όπως προγραμματίσουν επίσκεψη των μαθητών τους.