ΗΕνόργανη Θρακική Χορωδία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας ιδρύθηκε το 1993 κι έδωσε μια νέα πνοή στο παραδοσιακό τραγούδι στην περιοχή της Ορεστιάδας. Αποτελείται από πάνω από 80 μέλη και το πρόγραμμά της περιλαμβάνει Θρακικά παραδοσιακά τραγούδια, Μικρασιατικά και Δημοτικά τραγούδια απ' όλη την Ελλάδα.