Ομιλία του προέδρου του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας στα πλαίσια του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας (16-18 Οκτωβρίου 2015).

Θέμα της ομιλίας ήταν η παρουσίαση του Μουσείου και των δραστηριοτήτων του.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα διαλογική συζήτηση με με το κοινό.