Ομιλία του προέδρου του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας στα πλαίσια του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας.

Θέμα της ομιλίας ήταν η παρουσίαση του Μουσείου και των δραστηριοτήτων του.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα διαλογική συζήτηση με με το κοινό.