Στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας είμαστε ένας ανοιχτός σύλλογος με σκοπό τη διάδοση γνώσης, τη μελέτη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Στον διαδικτυακό μας τόπο θα προσπαθήσουμε να έχουμε περιεχόμενο, λειτουργικότητα αλλά και αισθητική ώστε η εμπειρία του επισκέπτη μας να είναι το δυνατόν πιο ευχάριστη και εποικοδομητική.

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα μας, συμβατή με κινητό τηλέφωνο και τάμπλετ, λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου του 2015 και το αγγλικό κομμάτι θα λειτουργήσει πλήρως στην εβδομάδα που ακολουθεί ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μεταφράσεις. Στόχος μας είναι η διαρκής ανανέωση με τα νέα και τις δραστηριότητες του Μουσείου, ο εμπλουτισμός του περιεχομένου με πολυμέσα (φωτογραφίες, ταινίες και μουσική) και η χρήση της ιστοσελίδας ως πύλη ιστορικού περιεχομένου της περιοχής μας.

Υπενθυμίζουμε την παρουσία μας στο facebook μέσω δυναμικής και ενημερωμένης ομάδας και την έναρξη ταυτόχρονα με τον διαδικτυακό μας τόπο αντίστοιχης σελίδας.