Από την εκδήλωση στις 11 Ιανουαρίου 2015. Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας.