Ο Τόπος μας - Μέσα από τα μάτια των παιδιών, 11 Ιουνίου 2015.