Από την εκδήλωση Τιμής και Μνήμης Ριμινιτών Ορεστιάδας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο στις 22 Νοεμβρίου 2015.