Από τη φιλοξενία στο Μουσείο της έκθεσης φωτογραφίας: "Μνήμη της Αρχιτεκτονικής".