Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της πόλης μας κάθε χρόνο οργανώνει πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιδιώκοντας τη γνωριμία των νέων μας με την παράδοση του τόπου καλώντας τους σε σύγχρονες, συμμετοχικές και διασκεδαστικές δράσεις.

Κάποια από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου:

1. Γνωρίζω τον τόπο μου. Η εκπαιδευτική δράση «Γνωρίζω τον τόπο μου» σκοπό έχει να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την ιστορία του Βορείου Έβρου, επισκεπτόμενοι με λεωφορείο τους χώρους με ιστορική, αρχαιολογική, λαογραφική και οικονομική σημασία για την περιοχή. Η ξενάγηση ξεκινάει από τη Νέα Ορεστιάδα και ακολουθεί την εξής διαδρομή: Νέα Βύσσα, Καστανιές, Εβρίτικα Κελάρια, Αρχαιολογική έκθεση Σπηλαίου, Μουσείο Πέτρας στο Μύλο Πετρωτών, Ταφικός τύμβος Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης, ΕΠΑΠ, επιστροφή στην πόλη μας. Η εκπαιδευτική εκδρομή απευθύνεται τόσο σε μαθητές, φοιτητές όσο και σε οργανωμένους Συλλόγους.

2. Η ιστορία του τροχού στους χρόνους και στους τόπους.

3. Φωνές νερού μυριάδες.

4. Παραδοσιακά παιχνίδια εσωτερικού χώρου.

5. Παραδοσιακά παιχνίδια εξωτερικού χώρου.

6. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στο χρόνο.

7. Παραδοσιακές φορεσιές του τόπου μας.

8. Μια μέρα στο Μουσείο.

9. Μουσικά όργανα-Πολύτιμη λαϊκή κληρονομιά.

10. Το ταξίδι της μαντίλας.

11. Άρτος...ο επιούσιος.

12. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχετικά με τα έθιμα των Χριστουγέννων, των Απόκρεων και του Πάσχα λαμβάνουν χώρα τις αντίστοιχες εορταστικές περιόδους.

13. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχετικά με τις εθνικές μας επετείους.