Σε καλωσορίζουμε στο δικτυακό μας τόπο και σε περιμένουμε να 'ρθεις. Ο Σύλλογος του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας ιδρύθηκε το 1974 κι έχει σκοπό τη μελέτη και προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κύρια δραστηριότητα του Μουσείου είναι η συγκέντρωση, συντήρηση και προβολή ιστορικού και λαογραφικού υλικού. Κείμενα και φωτογραφίες που συνοδεύουν το υλικό, προβολές ενημερωτικών ταινιών καθώς και ψηφιακά αλληλεπιδραστικά μέσα όπως οθόνες αφής εξασφαλίζουν μια ενδιαφέρουσα και ευχάριστη εμπειρία για τον επισκέπτη του Μουσείου.

Δυναμικό και αναπόσπαστο κομμάτι του Μουσείου είναι η Ενόργανη Θρακική Χορωδία με πάνω από 80 μέλη, τέσσερις ηχογραφημένες συλλογές, συμμετοχές σε διεθνείς και τοπικές εκδηλώσεις με πρόγραμμά που περιλαμβάνει παραδοσιακά Θρακικά, Μικρασιατικά και Δημοτικά τραγούδια απ' όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, φροντίζοντας για τη νεολαία μας, λειτουργούμε την Ενόργανη Παιδική Εφηβική Χορωδία και Τμήματα Εκμάθησης Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων όπου η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δωρεάν.

Στις δράσεις μας περιλαμβάνονται επίσης περιοδικές εκθέσεις, η οργάνωση πολιτιστικών και μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, η αναπαράσταση τοπικών εθίμων, η οργάνωση πολιτιστικών ημερίδων, ξεναγήσεις οργανωμένων ομάδων και η λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων.