Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας