Επαγγελματικά Εργαλεία

Οι επαγγελματίες της Νέας Ορεστιάδας ήταν πάρα πολλοί. Οι πρόσφυγες επαγγελματίες της Αδριανούπολης και του Καραγάτς που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ορεστιάδα συνέχισαν στη νέα τους πατρίδα το ίδιο επάγγελμα. Εξακολούθησαν να ενδιαφέρονται για τους συλλόγους και τις συντεχνίες τους και κατέστησαν τη νέα πόλη το εμπορικό κέντρο της περιοχής.

Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανές 

Η καλλιέργεια της γης έως το 1950 περίπου γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο. Χρησιμοποιούσαν εργαλεία, όπως είναι το Ησιόδειο άροτρο (αλέτρι), που το έσερναν δυνατά βόδια, ο πλούχος (μεταλλικό άροτρο), που το έσερναν άλογα, αγελάδες ή βόδια, η σβάρνα, διάφορα σκαπτικά εργαλεία, όπως το δικέλλι το τρικέλλι οι τσάπες κ.ά. Η βοϊδάμαξα ήταν απαραίτητη για τη μεταφορά των προϊόντων. Η ζωή των γεωργών ήταν τρομερά κουραστική και η παραγωγή ελάχιστη. Από το 1950 άρχισε η μηχανική καλλιέργεια της γης.