Από τη συμμετοχή σχολείων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου.