Συνεχίζεται μέχρι και την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας η διοργάνωση του ανανεωμένου Χριστουγεννιάτικου εκπαιδευτικού μας προγράμματος με τίτλο: "Χριστός γεννάται, χαρά στον κόσμο..." καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 1. Προγραμματίστε τώρα την συμμετοχή σας!

Φωτογραφίες από επισκέψεις σχολείων στο Μουσείο.

Λόγω του μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Μουσείο μας, παραπέμπουμε στη σελίδα μας στο facebook για περισσότερο υλικό.