Η εκπαιδευτική δράση «Γνωρίζω τον τόπο μου» σκοπό έχει να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την ιστορία του Βορείου Έβρου, επισκεπτόμενοι με λεωφορείο τους χώρους με ιστορική, αρχαιολογική, λαογραφική και οικονομική σημασία για την περιοχή.

Η ξενάγηση ξεκινάει από τη Νέα Ορεστιάδα και ακολουθεί την εξής διαδρομή: Νέα Βύσσα, Καστανιές, Εβρίτικα Κελάρια, Αρχαιολογική έκθεση Σπηλαίου, Μουσείο Πέτρας στο Μύλο Πετρωτών, Ταφικός τύμβος Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης, ΕΠΑΠ, επιστροφή στην πόλη μας. Η εκπαιδευτική εκδρομή απευθύνεται τόσο σε μαθητές, φοιτητές όσο και σε οργανωμένους Συλλόγους.