Από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με τίτλο: "Παραδοσιακά παιχνίδια εσωτερικού χώρου".