Από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με τίτλο: "Παραδοσιακές Φορεσιές του Τόπου μας".