Φωτογραφίες από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα: "Παραδοσιακά Παιχνίδια".