Φωτογραφίες από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα: "Παραδοσιακά Παιχνίδια Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου".