Έλα τώρα στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Γίνε μέλος του Συλλόγου μας. Η βοήθεια σου ή και απλή συμμετοχή είναι σημαντική για το Μουσείο μας. 

Το σύνολο σχεδόν των εκθεμάτων αποτελεί δωρεά από φίλους του Μουσείου από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε πάντα πρόθυμοι για την παραλαβή οποιουδήποτε ιστορικού και λαογραφικού υλικού, καταγραφή του δωρητή και προβαίνουμε στην ηλεκτρονική του τεκμηρίωση και συντήρηση. 

Δυναμικό και αναπόσπαστο κομμάτι του Μουσείου μας είναι η Ενόργανη Θρακική Χορωδία. Με πολλές συμμετοχές σε πολλές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και διευθυντή τον καθηγητή Βυζαντινής μουσικής κ. Βασίλη Παπαμιχαήλ η εμπειρία της συμμετοχής ικανοποιεί τόσο τη δημιουργική όσο και την κοινωνική πλευρά των χορωδών.

Σε περιμένουμε!