Φωτογραφίες από τη συμμετοχή του Μουσείου στην εκδήλωση: