Φωτογραφίες από την εκδήλωσή μας για τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων