Ημερίδα σχετικά με την ιστορία της μουσικής και των χορών της Θράκης.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση: