Στα πλαίσια της ενίσχυσης της υποδομής του Μουσείου μας πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την επαύξηση της ηλεκτρικής ισχύος και εξασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του.